Nimi Voimassa alkaen Voimassa päättyen Kuvaus
Kulttuurilautakunnan avustukset ja apurahat vuodelle 2017 01.10.2016 10:00 31.10.2016 16:00  
Kategoria 1A - Toiminta-avustus sopimuksen tehneille 2017  
Kategoria 1B - Taiteen perusopetus 2017  
Kategoria 2 - Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset 2017  
Kategoria 3 - Harrastustoiminta-avustukset 2017  
Kategoria 4 - Projektiavustukset 2017  
Kategoria 5 - Projektiavustukset osallisuuden, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseen 2017  
Kategoria 6 - Henkilökohtaiset apurahat 2017  
Kategoria 7 - Aboa-apuraha 2017  
Liikuntalautakunnan avustukset: Avustus harjoitustilavuokrien korvaamiseen 27.07.2016 09:55 31.10.2016 23:59  
Avustus harjoitustilavuokrien korvaamiseen 2016 Avustuksella tuetaan harjoitustilavuokria, jotka syntyvät kaupungin ulkopuolisten tilojen käytöstä, mikäli kaupungilla ei ole tarjota sopivaa tilaa. Kohderyhmä: Turkulaiset urheilu- ja liikuntaseurat sekä erityisryhmien (vammaiset, eläkeläiset, maahanmuuttajat) liikuntaa järjestävät yhdistykset.
Liikuntalautakunnan avustukset: Avustus suunnistuskarttojen tekemiseen 17.08.2016 08:55 31.10.2016 23:59  
Avustus suunnistuskarttojen tekemiseen 2016 Avustusta myönnetään suunnistuskarttojen tekemiseen. Kohderyhmä: liikunta- ja urheiluseurat, joiden kotipaikka on Turku.
Liikuntalautakunnan avustukset: Avustus valmentajien, ohjaajien ja hallinnollisen henkilöstön koulutukseen 11.01.2016 07:00 31.10.2016 23:59  
Avustus valmentajien, ohjaajien ja hallinnollisen henkilöstön koulutukseen 2016 Avustuksella tuetaan urheilu- ja liikuntaseurojen sekä liikuntaa järjestävien yhdistysten valmentajien, ohjaajien ja toimihenkilöiden kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvaa koulutusta. Avustus on enintään 500€/henkilö/kurssi ja enintään 500€/henkilö/vuosi.
Liikuntalautakunnan avustukset: Nuoren urheilijan stipendi 27.07.2016 09:39 15.11.2016 23:59  
Nuoren urheilijan stipendi 2016 Avustusta myönnetään 13-20-vuotiaalle turkulaiselle nuorelle urheilijalle, tai vastaavan ikäryhmän turkulaiselle joukkueelle. Urheilijan kotikunta eli vakinainen asunto-osoite tulee olla Turussa. Nuoren edustama urheiluseura voi olla myös ulkopaikkakuntalainen. Joukkuestipendiä hakevan joukkueen on edustettava turkulaista urheiluseuraa tai liikuntaa järjestävää yhdistystä tai oltava sen jäsen. Joukkuestipendin saavassa joukkueessa on oltava yli 50 % jäsenistä turkulaisia.
Liikuntalautakunnan avustukset: Vammaisavustaja-avustus 03.05.2016 10:31 15.11.2016 23:59  
Vammaisavustaja-avustus 2016 Avustuksella rohkaistaan seuroja ja yhdistyksiä järjestämään uutta, ohjattua liikuntaa ja/tai ottamaan mukaan jo olemassa olevaan toimintaansa erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria ja aikuisia. Erityistä tukea tarvitsevien liikuntaryhmät on tarkoitettu sellaisille henkilöille, jotka eivät voi vamman, sairauden tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi osallistua ilman vammaisavustajaa yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Erityistä tukea tarvitsevia ovat pitkäaikaissairaat, kuten liikunta-, kehitys- ja cp-vammaiset, lihastautia, ADHD:a, autismia ja dysfasiaa sairastavat. Kohderyhmä: Turkulaiset urheilu- ja liikuntaseurat sekä liikuntaa järjestävät yhdistykset.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kohdennettu avustushakemus 2017 01.10.2016 10:00 31.10.2016 15:30  
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kohdennettu avustushakemus 2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää kohdennettuja avustuksia yhdistyksille ja järjestöille, jotka toimivat lautakunnan hyvinvointitoimialalle hyväksymien painopisteiden mukaisesti. Nyt haettavana olevat avustukset on tarkoitettu kansanterveystyötä ja ehkäisevää päihdetyötä tekeville sekä sosiaalista hyvinvointia edistäville yhdistyksille ja järjestöille. Avustusta hakevan järjestön tai yhdistyksen toiminnan tulee olla dokumentoitua vähintään vuoden ajalta.