Nimi Voimassa alkaen Voimassa päättyen Kuvaus
Kaupunginhallituksen avustukset  
Liikuntalautakunnan avustukset: Kansainvälisten tapahtumien avustus 17.01.2017 11:00 28.02.2017 23:59  
Kansainvälisten tapahtumien avustaminen 2017 Avustusmuodon tavoite: Avustuksella tuetaan kansainvälisten tapahtumien (kilpailu, ottelu, turnaus, näytös) järjestämistä Turussa. Erityispainopistealueet ovat lasten ja nuorten tapahtumat sekä suuruudeltaan yleisötapahtumiksi luokiteltavat tapahtumat. Ei harjoitusleirit tai koulutustilaisuudet. Kohderyhmä: Turkulaiset urheilu- ja liikuntaseurat sekä liikuntaa järjestävät yhdistykset.
Liikuntalautakunnan avustukset: Liikunta- ja urheiluseurojen toiminta-avustus 10.01.2017 14:00 28.02.2017 23:59  
Toiminta-avustus urheiluseurat 2017 Avustusmuodon tavoite: Avustuksella tuetaan seurojen harraste-, valmennus- ja kilpailutoimintaa. Alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toimintaan kohdistetaan noin 70 % määrärahasta. Aikuisten (20-vuotiaat ja vanhemmat) toimintaan kohdistetaan noin 30 % avustusmäärärahasta. Kohderyhmä: Turkulaiset yhdistykset, joiden toiminnan päätarkoitus on yhdistyksen sääntöjen mukaan liikuntatoiminnan harjoittaminen.
Liikuntalautakunnan avustukset: Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustus 10.01.2017 14:00 28.02.2017 23:59  
Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustus 2017 Avustusmuodon tavoite: Avustuksella tuetaan yhdistysten järjestämää vammaisten, pitkäaikaissairaiden, eläkeläisten tai maahanmuuttajien säännöllistä liikuntaa. Kohderyhmä: Turkulaiset vammaisten, eläkeläisten tai maahanmuuttajien säännöllistä liikuntaa järjestävät yhdistykset, joiden toiminta on alkanut ennen vuotta 2015. Yhdistyksen kotipaikka on Turku.
Nuorisolautakunnan toiminta-avustus 2017 20.02.2017 00:00 31.03.2017 16:00  
Toiminta-avustus nuorisojärjestöt 2017 Toiminta-avustusta myönnetään turkulaisten nuorisoyhdistysten ja niihin rinnastetta-vien aluejärjestöjen sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen yleisen nuori-sotoiminnan toteuttamiseen. Nuorisoyhdistyksen ja aluejärjestön jäsenistä 2/3 tulee olla alle 29-vuotiaita. Rekiste-röimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että sen hallintotoiminta ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä.