Nimi Voimassa alkaen Voimassa päättyen Kuvaus
Itse tehty -projektiraha 01.01.2018 08:00 31.12.2018 23:59  
Itse tehty -projektiraha 2018 Turun kaupungin nuorisotaloilla ja -tiloilla käyvät 13-19 -vuotiaat nuoret voivat hakea Itse tehty -projektirahaa. Rahaa myönnetään 100-500 euroa vähintään kolmen nuoren muodostaman ryhmän itse suunnittelemiin ja toteuttamiin projekteihin. Ennen hakemuksen täyttämistä on hyvä tutustua Itse tehty -toiminnan sääntöihin verkkosivuilla www.turku.fi/itsetehty. Hakemus käsitellään noin kuukauden kuluessa sen saapumisesta.
Kaupunginhallituksen avustukset: Kohdennettu erityisavustus (satunnaiset avustukset) 09.02.2018 14:32 31.12.2018 08:31  
Kohdennetut erityisavustukset 2018 a Avustus turkulaisille yhdistyksille projekteihin, tapahtumiin ja muihin kertaluonteisiin avustustarpeisiin.
Liikuntalautakunnan avustukset: Kansainvälisten tapahtumien avustus 09.01.2018 10:00 28.02.2018 23:59  
Kansainvälisten tapahtumien avustaminen 2018 Avustusmuodon tavoite: Avustuksella tuetaan kansainvälisten tapahtumien (kilpailu, ottelu, turnaus, näytös) järjestämistä Turussa. Erityispainopistealueet ovat lasten ja nuorten tapahtumat sekä suuruudeltaan yleisötapahtumiksi luokiteltavat tapahtumat. Ei harjoitusleirit tai koulutustilaisuudet. Kohderyhmä: Turkulaiset urheilu- ja liikuntaseurat sekä liikuntaa järjestävät yhdistykset.
Liikuntalautakunnan avustukset: Liikunta- ja urheiluseurojen toiminta-avustus 09.01.2018 10:00 28.02.2018 23:59  
Toiminta-avustus urheiluseurat 2018 Avustusmuodon tavoite: Avustuksella tuetaan seurojen harraste-, valmennus- ja kilpailutoimintaa. Alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toimintaan kohdistetaan noin 70 % määrärahasta. Aikuisten (20-vuotiaat ja vanhemmat) toimintaan kohdistetaan noin 30 % avustusmäärärahasta. Kohderyhmä: Turkulaiset yhdistykset, joiden toiminnan päätarkoitus on yhdistyksen sääntöjen mukaan liikuntatoiminnan harjoittaminen.
Liikuntalautakunnan avustukset: Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustus 09.01.2018 10:00 28.02.2018 23:59  
Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustus 2018 Avustusmuodon tavoite: Avustuksella tuetaan yhdistysten järjestämää vammaisten, pitkäaikaissairaiden, eläkeläisten tai maahanmuuttajien säännöllistä liikuntaa. Kohderyhmä: Turkulaiset vammaisten, eläkeläisten tai maahanmuuttajien säännöllistä liikuntaa järjestävät yhdistykset, joiden toiminta on alkanut ennen vuotta 2015. Yhdistyksen kotipaikka on Turku.
Nuorisolautakunnan toiminta-avustushakemus 2018 05.02.2018 00:00 31.03.2018 16:00  
Toiminta-avustus nuorisojärjestöt 2018 Toiminta-avustusta myönnetään turkulaisten nuorisoyhdistysten ja niihin rinnastettavien aluejärjestöjen sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen yleisen nuorisotoiminnan toteuttamiseen. Nuorisoyhdistyksen ja aluejärjestön jäsenistä 2/3 tulee olla alle 29-vuotiaita. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että sen hallintotoiminta ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä.