Nimi Voimassa alkaen Voimassa päättyen Kuvaus
Liikuntalautakunnan avustukset: Avustus harjoitustilavuokrien korvaamiseen 21.09.2017 14:35 31.10.2017 23:59  
Avustus harjoitustilavuokrien korvaamiseen 2017 Avustuksella tuetaan harjoitustilavuokria, jotka syntyvät kaupungin ulkopuolisten tilojen käytöstä, mikäli kaupungilla ei ole tarjota sopivaa tilaa. Kohderyhmä: Turkulaiset urheilu- ja liikuntaseurat sekä erityisryhmien (vammaiset, eläkeläiset, maahanmuuttajat) liikuntaa järjestävät yhdistykset.
Liikuntalautakunnan avustukset: Avustus suunnistuskarttojen tekemiseen 21.09.2017 14:05 31.10.2017 23:59  
Avustus suunnistuskarttojen tekemiseen 2017 Avustusta myönnetään suunnistuskarttojen tekemiseen. Kohderyhmä: liikunta- ja urheiluseurat, joiden kotipaikka on Turku.
Liikuntalautakunnan avustukset: Avustus valmentajien, ohjaajien ja hallinnollisen henkilöstön koulutukseen 21.09.2017 14:05 31.10.2017 23:59  
Avustus valmentajien, ohjaajien ja hallinnollisen henkilöstön koulutukseen 2017 Avustuksella tuetaan urheilu- ja liikuntaseurojen sekä liikuntaa järjestävien yhdistysten valmentajien, ohjaajien ja toimihenkilöiden kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvaa koulutusta. Avustus on enintään 500€/henkilö/kurssi ja enintään 500€/henkilö/vuosi.
Liikuntalautakunnan avustukset: Nuoren urheilijan stipendi 21.09.2017 14:05 15.11.2017 23:59  
Nuoren urheilijan stipendi 2017 Avustusta myönnetään 13-20-vuotiaalle turkulaiselle nuorelle urheilijalle, tai vastaavan ikäryhmän turkulaiselle joukkueelle. Urheilijan kotikunta eli vakinainen asunto-osoite tulee olla Turussa. Nuoren edustama urheiluseura voi olla myös ulkopaikkakuntalainen. Joukkuestipendiä hakevan joukkueen on edustettava turkulaista urheiluseuraa tai liikuntaa järjestävää yhdistystä tai oltava sen jäsen. Joukkuestipendin saavassa joukkueessa on oltava yli 50 % jäsenistä turkulaisia.
Liikuntalautakunnan avustukset: Vammaisavustaja-avustus 21.09.2017 14:05 15.11.2017 23:59  
Vammaisavustaja-avustus 2017 Avustuksella rohkaistaan seuroja ja yhdistyksiä järjestämään uutta, ohjattua liikuntaa ja/tai ottamaan mukaan jo olemassa olevaan toimintaansa erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria ja aikuisia. Erityistä tukea tarvitsevien liikuntaryhmät on tarkoitettu sellaisille henkilöille, jotka eivät voi vamman, sairauden tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi osallistua ilman vammaisavustajaa yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Erityistä tukea tarvitsevia ovat pitkäaikaissairaat, kuten liikunta-, kehitys- ja cp-vammaiset, lihastautia, ADHD:a, autismia ja dysfasiaa sairastavat. Kohderyhmä: Turkulaiset urheilu- ja liikuntaseurat sekä liikuntaa järjestävät yhdistykset.