• Viesti järjestelmän ylläpitäjiltä:
  • Palvelun käyttökatko tänään klo 15:00 - 15:30 päivityksien takia. Älkää käyttäkö palvelua kyseisenä aikana.
Nimi Voimassa alkaen Voimassa päättyen Kuvaus
Itse tehty -projektiraha 01.01.2018 08:00 31.12.2018 23:59  
Itse tehty -projektiraha 2018 Turun kaupungin nuorisotaloilla ja -tiloilla käyvät 13-19 -vuotiaat nuoret voivat hakea Itse tehty -projektirahaa. Rahaa myönnetään 100-500 euroa vähintään kolmen nuoren muodostaman ryhmän itse suunnittelemiin ja toteuttamiin projekteihin. Ennen hakemuksen täyttämistä on hyvä tutustua Itse tehty -toiminnan sääntöihin verkkosivuilla www.turku.fi/itsetehty. Hakemus käsitellään noin kuukauden kuluessa sen saapumisesta.
Liikuntalautakunnan avustukset: Kansainvälisten tapahtumien avustus 09.01.2018 10:00 28.02.2018 23:59  
Kansainvälisten tapahtumien avustaminen 2018 Avustusmuodon tavoite: Avustuksella tuetaan kansainvälisten tapahtumien (kilpailu, ottelu, turnaus, näytös) järjestämistä Turussa. Erityispainopistealueet ovat lasten ja nuorten tapahtumat sekä suuruudeltaan yleisötapahtumiksi luokiteltavat tapahtumat. Ei harjoitusleirit tai koulutustilaisuudet. Kohderyhmä: Turkulaiset urheilu- ja liikuntaseurat sekä liikuntaa järjestävät yhdistykset.
Liikuntalautakunnan avustukset: Liikunta- ja urheiluseurojen toiminta-avustus 09.01.2018 10:00 28.02.2018 23:59  
Toiminta-avustus urheiluseurat 2018 Avustusmuodon tavoite: Avustuksella tuetaan seurojen harraste-, valmennus- ja kilpailutoimintaa. Alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toimintaan kohdistetaan noin 70 % määrärahasta. Aikuisten (20-vuotiaat ja vanhemmat) toimintaan kohdistetaan noin 30 % avustusmäärärahasta. Kohderyhmä: Turkulaiset yhdistykset, joiden toiminnan päätarkoitus on yhdistyksen sääntöjen mukaan liikuntatoiminnan harjoittaminen.
Liikuntalautakunnan avustukset: Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustus 09.01.2018 10:00 28.02.2018 23:59  
Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustus 2018 Avustusmuodon tavoite: Avustuksella tuetaan yhdistysten järjestämää vammaisten, pitkäaikaissairaiden, eläkeläisten tai maahanmuuttajien säännöllistä liikuntaa. Kohderyhmä: Turkulaiset vammaisten, eläkeläisten tai maahanmuuttajien säännöllistä liikuntaa järjestävät yhdistykset, joiden toiminta on alkanut ennen vuotta 2015. Yhdistyksen kotipaikka on Turku.
Nuorisolautakunnan projektiavustus alkuvuosi 2018 02.01.2018 08:00 31.01.2018 16:00  
Nuorisolautakunnan projektiavustus alkuvuosi 2018 Turun kaupungin nuorisolautakunnan PROJEKTIAVUSTUS alkuvuoden 2018 hankkeisiin on haettavana 31.1.2018 klo 16. mennessä. Avustus on tarkoitettu nuorten järjestämän nuorisotoiminnan ja nuorten toimintaryhmien tukemiseen. Toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään 2/3 olla alle 29-vuotiaita. Avustettavia ryhmiä voivat olla myös aikuisjärjestöjen yhteydessä toimivat nuorten ryhmät. Projektiavustus myönnetään tiettynä ajankohtana järjestettävän tapahtuman toteuttamiseen, kuten leiritoimintaan ja muihin nuorten järjestämiin toimintoihin.