Namn Inledningsdatum Avslutningsdatum Beskrivning
Idrottsnämndens bidrag: Bidrag för ersättning av hyror för träningsutrymmen 21.09.2017 14:35 31.10.2017 23:59  
Bidrag för ersättning av hyror för träningsutrymmen 2017 Med stöd av bidraget erbjuds man ersättning för hyror av sådana träningsutrymmen, som inte ägs av Åbo stad. Bidragen kan sökas av Åbobaserade registrerade idrotts- och motionsföreningar samt föreningar som ordnarregelbunden motionsverksamhet.
Idrottsnämndens bidrag: Bidrag för handikappassistent 21.09.2017 14:05 15.11.2017 23:59  
Bidrag för handikappassistent 2017 Med bidrag för handikappassistent stöder man och uppmuntrar föreningar att ordna ny, handled motion för barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd och/eller att inkludera dem i föreningens befintliga verksamhet. Personer i behov av särskilt stöd är långtidssjuka, såsom rörelse-, utvecklings- och cp-skadade personer samt personer med muskelsjukdomar, ADHD, autism och dysfasi. Bidragen kan sökas av Åbobaserade registrerade idrotts- och motionsföreningar samt föreningar som ordnarregelbunden motionsverksamhet.
Idrottsnämndens bidrag: Bidrag för tillverking av orienteringskartor 21.09.2017 14:05 31.10.2017 23:59  
Bidrag för tillverking av orienteringskartor 2017 Med hjälp av bidraget stöder man ritning av nya orienteringskartor. Bidragen kan sökas av Åbobaserade registrerade idrotts- och motionsföreningar.
Idrottsnämndens bidrag: Bidrag för utbildning av tränare, handledare, och föreningsfunktionärer 21.09.2017 14:05 31.10.2017 23:59  
Bidrag för utbildning av tränare, handledare och föreningsfunktionärer 2017 Med hjälp av bidraget stöder man utbildning av tränare, handledare och funktionärer, inom idrotts- och motionsföreningar samt föreningar som anordnar motion. Utbildningen kan ske i Finland eller utomlands. Det högsta bidragsbeloppet är 500 €/pers./kurs och högst 500 €/pers./år.
Idrottsnämndens bidrag: Stipendium för unga idrottare 21.09.2017 14:05 15.11.2017 23:59  
Stipendium för unga idrottare 2017 Bidraget gäller 13-20-åriga framgångsrika unga idrottare från Åbo .Stipendiet beviljas enskilda idrottare eller lag, för nationella och internationella framgångar under året. Idrottarens hemkommun beaktas, d.v.s. den fasta hemadressen bör vara i Åbo.Den sökande föreningen kan vara baserad i Åbo eller någon annanstans. Ett laget bör representera en Åbobaserad idrottsförening. Mer än 50% av lagets idrottare måste bo i Åbo.