Namn Inledningsdatum Avslutningsdatum Beskrivning
Helt eget -projektpengar 01.01.2018 08:00 31.12.2018 23:59  
Helt eget -projektpengar 2018 "Helt eget"-verksamheten är avsedd för de ungdomar som besöker ungdomsgårdarna och ungdomslokalerna inom ramen för Åbo stads ungdomstjänster. Med de projektpengar som anvisas för Helt eget kan en grupp 13¿19-åriga ungdomar helt själva omsätta sina idéer i praktiken. En grupp som ansöker om pengar för Helt eget-verksamhet ska bestå av minst tre ungdomar i åldern 13¿19 år, och majoriteten ska vara åbobor. Innan ansökan fylls i är det skäl att läsa igenom ytterligare information och regler som gäller projektpengarna. Reglerna och mera information hittar du på websidan www.turku.fi/itsetehty. Ansökan behandlas inom en månad.
Idrottsnämndens bidrag: Stöd för internationella evenemang 09.01.2018 10:00 28.02.2018 23:59  
Stöd för internationella evenemang 2018 Med bidraget stöder man ordnandet av internationella evenemang i Åbo. Prioriterade områden är evenemang för barn och unga samt evenemang som genom sin storlek klassas som offentliga evenemang. Bidragen kan sökas av Åbobaserade registrerade idrotts- och motionsföreningar samt föreningar som ordnarregelbunden motionsverksamhet.
Idrottsnämndens bidrag: Stöd för övrig föreningsverksamhet 09.01.2018 10:00 28.02.2018 23:59  
Verksamhetsbidrag andra föreningar 2018 Med bidraget stöder man regelbunden motionsverksamhet som ordnas av föreningen. Målgrupp: föreningar för invandrare, pensionärer och personer med funktionsnedsättning som ordnar regelbunden motionverksamhet, och verksamhetet har startat före 2015. Föreningens hemort är Åbo.
Idrottsnämndens bidrag: Verksamhetsbidrag för idrotts och motionsföreningar 09.01.2018 10:00 28.02.2018 23:59  
Verksamhetsbidrag idrotts- och motionsföreningar 2018 Med bidraget stöder man föreningars hobby-, tränings- och tävlingsverksamhet. Bidraget riktas framförallt till barn- och ungdomsverksamhet. Bidragen kan sökas av Åbobaserade registrerade idrotts- och motionsföreningar.
Stadsstyrelses bidrag: Ansökan om riktat understöd 09.02.2018 14:32 31.12.2018 08:31  
Ansökan om riktat understöd 2018 a. Tyvärr har innehållet inte översatts. Översättning saknas!
Ungdomsnämndens verksamhetsbidrag 2018 05.02.2018 00:00 31.03.2018 16:00  
Verksamhetsbidrag 2018 Verksamhetsbidrag beviljas för genomförande av allmän ungdomsverksamhet utgående från stadgarna och verksamhetsplanen i ungdomsföreningar i Åbo och till regionala organisationer som kan likställas med sådana. Av medlemmarna i ungdomsföreningen och den regionala organisationen ska 2/3 av medlemmarna vara under 29 år. Av en icke registrerad ungdomsförening förutsätts det att dess förvaltningsverksamhet och ekonomi är ordnad som i en registrerad förening och att de som undertecknar ansökan är myndiga.